PROGRAM ZÁKLADNÍ určen pro děti od 4 do 18 měsíců

 

  • Téma první  -  ČERVENÁ KARKULKA   (září)

- zaměření na základní principy komunikace a obecné techniky využívané v programu
- základy cvičení na propojování pravé a levé hemisféry, handling obecně

  • Téma druhé  -  KOBLÍŽEK   (říjen)

- zaměření na přirozený rozvoj rytmiky, hudebního cítění a emoční inteligence
- základy cvičení na rozvoj vestibulárního systému (koordinace, rovnováha, motorika)

  • Téma třetí  -  BUDULÍNEK   (listopad)

- zaměření na důležitost doteků, hmatových vjemů a tělesného kontaktu
- základní informace k dětským masážím

  • Téma čtvrté  -  ADVENT   (prosinec)

- zaměření na rituály a seznámení s technikami pro zklidnění a pocit bezpečí dětí
- důraz na tradice a prožití jednotlivých svátků

  • Téma páté  -  TŘI PRASÁTKA   (leden)

- zaměření na přirozenou nonverbální komunikaci a rozvoj sociálního vnímání
- seznámení s pojmem "znakování s batolaty"

  • Téma šesté  -  POPELKA   (únor)

- zaměření na základy dramatiky, která rozvíjí mimo jiné emoční inteligenci dětí
- důraz právě na rozvoj emoční inteligence (v tomto věku především vnímání emocí)

  • Téma sedmé  -  KOHOUTEK A SLEPIČKA   (březen)

- zaměření na interakci dítěte s vnějšími podmínkami a rozumový rozvoj
- důraz na využití věci kolem nás ke hře i k rozvoji

  • Téma osmé  -  O VELIKÉ ŘEPĚ   (duben)

- zaměření na další pohybovou aktivitu a rozvoj hrubé i jemné motoriky
- důraz také na prožitek v dramatické (divadelní) situaci

  • Téma deváté  -  PALEČEK   (květen)

- zaměření na hudební rozvoj, hudební spontaneitu a smysl pro rytmus
- důraz na propojení hudby a pohybu i s využitím Orffových nástrojů

  • Téma desáté  -  RŮŽENKA   (červen)

- zaměření na spolupráci a rozvoj senzomotorické inteligence
 (vnímání vztahu mezi vlastním pohybem a výsledným efektem)
- důraz na hru jako princip