PROGRAM POKRAČOVACÍ určen pro děti od 18 měsíců

 

  • Téma první  -  O ZLATÉ RYBCE   (září)

- zaměření na základní principy komunikace a obecné techniky využívané v programu

- setkání s tématem „kontaktní rodičovství“, důraz na svobodné rozhodování dítěte

  • Téma druhé  -  O SMOLÍČKOVI   (říjen)

- zaměření na přirozený rozvoj inteligence, strategie a logického řešení problémů

- základy cvičení na rozvoj lokomočních dovedností (např. plazení, lezení, běh, skoky)

  • Téma třetí  -  HRNEČKU VAŘ   (listopad)

- zaměření na používání „kouzelných slovíček“ – děkuji, prosím, omlouvám se

- základy rétorických cvičení, důraz na správné dýchání, používání bránice a tvoření hlasu

  • Téma čtvrté  -  ČERT A KÁČA   (prosinec)

- zaměření na rituály, tradice a prožití jednotlivých svátků

- důraz na uchopení vztahu ke zlu a strachu z atributů zla (čertů)

  • Téma páté  -  SNĚHURKA 1.část   (leden)

- zaměření na přirozenou nonverbální komunikaci a rozvoj sociálního vnímání

- základy komunikačních dovedností, a konkrétní náměty pro rozvoj řeči

  • Téma šesté  -  SNĚHURKA 2.část  (únor)

- zaměření na základy zdravovědy a první pomoci

- důraz na rozvoj emoční inteligence a podpory sebeprezentace dítěte

  • Téma sedmé  -  DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ 1.část   (březen)

- zaměření na svátky jara a období velikonoc

- důraz na dramatiku, herní principy, které lze využít pro řešení konfliktních situací

  • Téma osmé  -  DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ 2.část   (duben)

- další dramatická cvičení, hra jako součást příběhu

- důraz na prožitek a uvědomění si vlastních pocitů

  • Téma deváté  -  ZLATOVLÁSKA 1.část   (květen)

- zaměření na hudební rozvoj, hudební spontaneitu a smysl pro rytmus

- hra na hudební nástroje, dechová cvičení

  • Téma desáté  -  ZLATOVLÁSKA 2.část   (červen)

- zaměření na spolupráci ve skupině

- osamostatnění dětí jako přirozená změna v životě dítěte