Co jsou to TrdloHrátky?

 

TRDLOHRÁTKY JSOU PROGRAMEM, KTERÝ:

 • je určen pro děti od 4 do cca 24 měsíců a jejich rodiče
 • probíhá jednou týdně po dobu jednoho školního roku
 • je rozdělen do deseti témat, každé téma do čtyř 45 minutových lekcí
 • spojuje příjemné setkávání se získáváním potřebných informací
 • má inspirovat rodiče a motivovat děti
 • není jednostranně zaměřen, ale zaměřuje se na ucelený rozvoj osobnosti
 • nežene vývoj dětí dopředu, ale učí rodiče jak dávat svým dětem dostatek vjemů, tak aby děti měli zájem rozvíjet se sami

 

TRDLOHRÁTKY PODPORUJÍ:

 • rozvoj sociálního vnímání a interakce s vrstevníky
 • rozvoj emoční inteligence, která je základem dobré komunikaci
 • rozvoj hudebního citu, rytmiky, ale i dramatiky
 • rozvoj motoriky, koordinace a senzomotorické inteligence